Contributor

Site Contributor

አበራ ለማና ልጅነት

በናትናኤል ...

…  ሶሎን ከክ.ል.በ በ630 እስከ 560 እ.ኤ.አ የኖረ አቴናዊው የህግ ፈላስፋና ገጣሚ ነው፡፡  ዛሬም ድረስ መላው አለም የሚመፃደቅበትን የዲሞክራሲ እና ህጋዊነ...

Ethiooia የዐብይ ማንነት - የጠላት መስመሮች 1

በኢትዮጵያ ትናንት በተደረገው የኮሮናቫይረስ ምርመራ ሃገሪቱ መዝግባው የማታውቀው መቶ ሰዎች በቫይረሱ መያዛቸው ተረጋግጧል።